Carpathia Pensii

Avertizor integritate

Carpathia Pensii SAFPP SA se angajează să-și desfășoare activitatea cu respectarea celor mai înalte standarde de onestitate, responsabilitate, integritate și conduită etică. Dacă, în orice moment, acest angajament nu este respectat sau pare a fi discutabil, Carpathia Pensii se va strădui să identifice și să remedieze aceste situații.

Prin urmare, punem la dispoziția actualilor și foștilor angajați, membrilor structurii de conducere ai Societății, altor persoane care au sau au avut o relație contractuală cu Societatea, canale de avertizare, oferind oportunitatea de a ne informa despre încălcări/posibile încălcări grave ale dispozițiilor legale și/sau de conformitate și de a ajuta la descoperirea unor astfel de cazuri.

Astfel, când ai motive întemeiate, poți semnala preocupări serioase privind încălcări grave ale legii, care privesc domenii cum ar fi: serviciile, produsele și piețele financiare; prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului; siguranța și conformitatea produselor; siguranța transportului; protecția mediului; protecția radiologica și siguranță nucleară; siguranță alimentelor și a hranei pentru animale, sănătatea și bunăstarea animalelor; sănătatea publică; protecția consumatorilor; protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatice; achizițiile publice; lupta împotrivă fraudei, corupției și a altor activități care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene; legislația Uniunii Europene privind concurența și ajutorul de stat; regulile pieței interne privind impozitarea societăților sau mecanismele al căror scop este obținerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăților; regulile pieței interne privind libera circulație a mărfurilor, persoanelor, serviciilor și capitalurilor.

Raportul tău va fi procesat în strictă conformitate cu reglementările existente privind protecția confidențialității și a datelor cu caracter personal. Ești liber să trimiți raportul furnizând datele tale de contact sau în mod anonim.

Pentru a furniza un raport de calitate, te rugăm să te asiguri că în descrierea incidentului ai răspuns la următoarele întrebări, bineînțeles, în măsura în care le cunoști:

  • Ce vrei sa raportezi?
  • Care sunt circumstanțele exacte?
  • Când sau în ce perioadă de timp a avut loc incidentul?
  • Cine sunt/au fost persoanele implicate?
  • Cine știe despre incident?
  • Care departamente sunt afectate?

Te încurajăm să transmiți raportul tău, fără teamă de represalii de orice natură, utilizând unul dintre canalele confidențiale de raportare după cum urmează:

  • E-mail: incident-integritate@carpathiapensii.ro
  • Adresa: Str. Avram Iancu, nr. 506-508, etaj 4, 407280, Floreşti, Cluj, România. Raportările trimise prin poștă vor fi introduse într-un plic sigilat, marcat de către avertizori cu mențiunea „Confidențial”. Acest plic va fi introdus în alt plic pe care se va scrie adresa mai sus menționată, precum și „în atenția persoanei desemnate – control intern”.

!ATENȚIE: Persoana care raportează încălcări ale legii în mod anonim nu poate fi înștiințată cu privire la înregistrarea raportării, progresul înregistrat și modalitatea de soluționare.

Raportările informațiilor privind încălcări ale legii, cunoscând că acestea sunt nereale, constituie contravenție și se sancționează cu amendă, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii, infracțiune.