Carpathia Pensii

Ghid de bune practici

Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) are misiunea de a proteja drepturile consumatorilor de produse financiare nebancare, dezvoltarea piețelor aferente acestor produse, asigurarea transparenței și a stabilității lor sistemice.

Ghidul de conduită aplicabil furnizorilor de servicii financiare nebancare este un document cu caracter recomandabil în activitatea desfășurată de entitățile reglementate de ASF.

Calitatea de participant la un fond de pensii private se dobândește prin semnarea unui act de aderare individual, din proprie inițiativă sau în urma repartizării participantului de către instituția de evidență, în cazul Pilonului II.

Principii:

  1. Toți participanții și beneficiarii la un fond de pensii private au aceleași drepturi și obligații și li se aplică un tratament nediscriminatoriu.
  2. Calitatea de participant nu poate fi refuzată dacă persoana este eligibilă. Participantul alege fondul de pensie privată, iar administratorul fondului de pensii nu poate refuza aderarea la fond dacă persoana îndeplinește condițiile legale.
  3. Odată cu semnarea actului individual de aderare, consumatorii vor fi informați asupra condițiilor schemei de pensii private, asupra prospectului schemei de pensii, cu privire la drepturile și obligațiile părților implicate, la riscurile financiare, tehnice și de altă natură, precum și despre natura și distribuția acestora.
  4. În cazul repartizărilor aleatorii, fiecare administrator va depune toate diligențele pentru a identifica datele de contact și a contacta efectiv participanții, pentru a le comunica apartenența lor la fondul de pensii.
  5. Administratorii pot realiza periodic o actualizare a bazei de date referitoare la modalitatea de contactare a participanților astfel încât să se asigure că aceste date de contact sunt corecte și informările transmise ajung efectiv la participanți.
  6. Administratorii pot informa participanții cu privire la importanța actualizării datelor lor de contact, dacă acestea se modifică, explicându-le că aceste date de contact sunt folosite pentru transmiterea scrisorii anuale de informare și a altor informări prevăzute de lege.
  7. Cererii unui participant, efectiv sau potențial, de a-i fi pus la dispoziție prospectul detaliat i se va răspunde cu celeritate, toți participanții având dreptul la informare cu privire la activitatea fondului de pensii.
  8. Agenții de marketing vor depune toate diligențele pentru a răspunde nevoii de informare a participanților sau potențialilor participanți. La întrebările adresate de aceștia la care agenții de marketing nu sunt îndreptățiți să răspundă, aceștia din urmă vor indica participantului persoana / autoritatea competentă.
  9. Informarea obligatorie a participanților de către administrator va conține documente și informații actualizate și reale, indiferent de canalul de comunicare utilizat.

Vizualizați în întregime Ghidul de bune practici aici.