Carpathia Pensii

Termeni și condiții

Condiții de utilizare a www.carpathiapensii.ro

Acest site a fost dezvoltat de Carpathia Pensii S.A.F.P.P S.A. (în continuare Carpathia Pensii) pentru a constitui o sursă generală de informare. Prin accesarea acestui site utilizatorii consimt să respecte Termenii si Condițiile de utilizare fără restricții sau alte pretenții.

Disclaimer

Informațiile furnizate și serviciile descrise pe www.carpathiapensii.ro sunt proprietatea exclusivă a Carpathia Pensii și sunt protejate prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate.
Sunt interzise: reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate pe acest site, de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al Carpathia Pensii. Carpathia Pensii își rezervă toate drepturile cu privire la cele de mai sus și își va exercita la nevoie aceste drepturi în limitele permise de legislația în vigoare la momentul respectiv.

Limitarea responsabilității

Deși Carpathia Pensii depune eforturi pentru a prezenta utilizatorilor informații exacte și actuale, uneori pot interveni erori sau omisiuni. În conformitate cu legislația aplicabilă, Carpathia Pensii nu oferă nici o garanție privind acuratețea continuțului de pe acest site. În nici o împrejurare, Carpathia Pensii nu va răspunde pentru nici o pagubă (directă sau indirectă) adusă ție sau oricărei alte părți, referitoare la utilizarea acestui site și a informațiilor pe care acesta le cuprinde – de către tine sau altă persoană – sau orice alte pagube sau vătămări cauzate de erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie, viruși sau orice alți factori similari.
Acest site poate conține trimiteri către alte site-uri care nu aparțin de Carpathia Pensii. Orice link către alte site-uri este oferit numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor. Carpathia Pensii nu își asumă nici o responsabilitate pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

Aspecte legale

Nu ai obligația de a furniza niciun fel de dată cu caracter personal către Carpathia Pensii, iar refuzul de a furniza asemenea date nu va avea nici o consecință legală, va împiedica doar trimiterea formularului.
Informațiile cu caracter personal pe care le înregistrezi pe acest site sunt destinate exclusiv utilizării de către Carpathia Pensii și vor fi divulgate numai către angajații, prestatorii de servicii de studii de piață cu care societatea a încheiat contracte de colaborare, partenerii contractuali ai Carpathia Pensii, precum și alte persoane fizice și/sau juridice care prelucrează date cu caracter personal în numele Carpathia Pensii, consultanții legali ai societății, către alte companii din același grup din care face parte Carpathia Pensii, către autoritățile judecătorești și autoritățile publice la cererea acestora atunci când există temei legal și în condițiile reglementate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.
Niciunul dintre materialele prezentate pe acest site nu constituie o ofertă fermă de a contracta, cu atât mai mult ele nu se constituie ca o ofertă de vânzare-cumpărare a vreunui serviciu de pensie privată.

Modificări ale acestui site

Carpathia Pensii își rezervă dreptul de a modifica oricând cadrul și condițiile de utilizare ale acestui site fără a fi necesară o notificare prealabilă. Îți recomandăm să recitești această secțiune a site-ului în mod regulat, iar utilizarea acestui site va constitui dovada că ai fost de acord cu modificările survenite.