Carpathia Pensii

SAL-FIN

Vă informăm că, potrivit Regulamentului A.S.F. nr. 4/2016 privind organizarea și funcționarea Entității de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN), cu modificările și completările ulterioare și Ordonanței de Guvern nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care nu ați reușit să soluționați un litigiu direct cu un comerciant, aveți dreptul de a apela la soluționarea alternativă a litigiilor.

Astfel, în cadrul A.S.F. a fost înființată Entitatea de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar non-bancar, denumită în continuare SAL-FIN, și care oferă soluționarea unui litigiu printr-o procedură SAL și funcționează exclusiv în cadrul A.S.F.. Această entitate a fost creată cu scopul de a permite consumatorilor să apeleze gratuit la un mecanism de soluționare alternativă a litigiilor din domeniul financiar non-bancar.

SAL-FIN, este singura entitate de soluționare alternativă a litigiilor în domeniile în care A.S.F. are competență, care organizează și administrează proceduri SAL prin care se propune sau impune, după caz, o soluție părților.

Pentru soluționarea unui litigiu prin aplicarea procedurii SAL, consumatorul trebuie să își exprime această opțiune în mod voluntar și să se adreseze SAL-FIN în scris, direct la sediul SAL-FIN, prin poștă sau prin mijloace electronice de comunicare.

Condiții de accesare de către consumator a procedurilor SAL

  • Consumatorul a încercat să contacteze comerciantul în cauză pentru a discuta reclamația sa și a căutat, ca un prim pas, să rezolve diferendul direct cu comerciantul.
  • Litigiul nu este promovat cu rea-credință sau nu este ofensator.
  • Litigiul nu este sau nu a fost analizat anterior de către o altă entitate SAL sau de către o instanță judecătorească.
  • Consumatorul a prezentat reclamația către SAL-FIN în termen de un an de la data la care acesta, după caz, a prezentat reclamația comerciantului sau de la data săvârșirii faptei ce a dat naștere litigiului ori, în cazul faptelor continue, de la data încetării acestora;
  • Instrumentarea unui astfel de litigiu nu ar afecta în mod grav funcționarea eficientă a SAL-FIN.
  • Litigiul privește un comerciant aflat în supravegherea A.S.F..

Soluționarea alternativă a litigiilor (Procedura SAL) este gratuită pentru consumator, cu excepția cazului în care sunt solicitate expertize, traduceri de documente sau alte probe suplimentare, caz în care cheltuielile vor fi suportate de către partea care le solicită.