Carpathia Pensii

Întrebări frecvente

Ai vreo nelămurire legată de sistemele de pensii din România sau de serviciile pe care le oferă Carpathia Pensii? Aici găsești răspunsuri le cele mai frecvente întrebări pe care ni le adresează, de obicei, clienții noștri.

Nu este nicio diferență. Pensia privată obligatorie este termenul comun utilizat. Pensia administrată privat este termenul legal utilizat în legislație.

În primul rând, vei beneficia de o pensie suplimentară, pe lângă pensia din sistemul public. Practic, sumele cu care contribui la Fondul VITAL îți vor reveni de drept sub formă de pensie privată. Asta înseamnă mai multă stabilitate și siguranță la pensionare.

Un avantaj deosebit de important îl reprezintă posibilitatea ca suma acumulată în contul tău de pensie privată să rămână moștenire familiei, în caz de deces. Spre deosebire de sistemul public unde nu există această posibilitate, iar contribuția este pierdută.

Și, poate cel mai important aspect, pensia privată obligatorie nu presupune niciun cost suplimentar. Toate contribuțiile sunt reținute din contribuția de asigurări sociale pe care o datorezi în mod legal ca angajat. Contribuțiile sunt declarate și virate de către angajator către bugetul de stat, de unde Casa Națională de Pensii Publice le redirecționează către contul tău individual deschis la Fondul VITAL.

În primul rând, conform prevederilor legale în vigoare, fondurile de pensii administrate privat nu pot fi declarate în stare de faliment.

În plus, suma totală cuvenită pentru pensia ta privată nu poate fi mai mică decât valoarea contribuțiilor tale plătite, diminuată cu penalitățile de transfer (dacă este cazul) și cu comisioanele legale de administrare.

De asemenea, există obligații de raportare și transparență, astfel că situațiile financiare ale fondurilor sunt auditate periodic. Existența Fondului de Garantare a pensiilor private oferă o plasă de siguranță pentru sistemul privat de pensii, la care se adaugă impunerea unei rate minime a rentabilității de către Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Pensiilor Private.

În prezent, sistemul de pensii private se află permanent sub controlul și supravegherea desfășurate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Pensiilor Private.

Activul personal este suma acumulată în contul tău individual, la zi, care se calculează ca număr de unități de fond deținute multiplicate cu valoarea la zi a unității de fond.

VUAN este raportul dintre valoarea activului net al fondului VITAL și numărul total de unități ale fondului la data calculului.

În cazul în care ești încadrat cu contract de muncă în mai multe locuri, contribuția de asigurări sociale se reține și se virează aferent fiecărui loc de muncă. Astfel că, în contul individual se vor încasa cumulat contribuțiile aferente fiecărui contract de muncă, respectiv salariu.

Nu pierzi nimic din ce ai acumulat și rămâi în continuare participant cu drepturi depline la Fondul VITAL. Contul tău va fi administrat în continuare până la reluarea plăților (reangajare și declararea contribuției de asigurări sociale de către angajatorul tău) sau până la pensionarea ta din sistemul public de pensii.

Spre deosebire de sistemul public de pensii, moștenitorii legali ai participantului la sistemul privat de pensii au dreptul de a intra în posesia sumei acumulate în contul individual al participantului, făcând dovadă cu certificatul de deces al participantului și certificatul de moștenitor/legatar.

Dacă se întâmplă să intri în invaliditate, vei avea dreptul de a revendica sumele acumulate în contul individual, chiar dacă nu ai atins vârsta legală de pensionare. Desigur, înainte trebuie să dovedești invaliditatea cu decizia de pensionare.

Instituția de evidență (Casa Națională de Pensii Publice) virează, din conturile de buget a asigurărilor sociale de stat, suma reprezentând contribuțiile la Fondul VITAL, pentru fiecare participant în parte.

Nu. Participarea la un fond de pensii administrat privat nu va elimina pensia publică, ci va veni în completarea acesteia.

Dacă ai până în 35 de ani și ești la prima angajare, în termen de 4 luni de la data primei angajări ești obligat să-ți alegi un fond de pensii administrat privat. În caz contrar, vei fi repartizat aleatoriu la unul din fondurile existente în piață. Dar de ce să lași statul să decidă pentru tine, când poți face singur cea mai bună alegere?

Dacă ai între 35 și 45 de ani, poți deveni participant al fondului VITAL doar prin semnarea unui act de aderare individual. În cazul în care o persoană semnează cu mai multe fonduri de pensii un act de aderare, acestea sunt invalidate și persoana în cauză este repartizată aleatoriu.

În orice caz, Carpathia Pensii te va informa în scris asupra rezultatului procesului de validare.

Ne bucurăm că vrei să fim noi cei care îți administrează pensia pilon II.

Găsești toate detaliile la secțiunea Transfer la VITAL – PASII DE URMAT de la pagina Proceduri și formulare.

Fiecare participant are un cont individual în care, lunar, sunt alocate contribuțiile virate de instituția de evidență. Contribuțiile se convertesc în unități de fond, în maximum două zile lucrătoare de la data încasării acestora. Valoarea unității de fond se calculează zilnic de către administrator și depozitar și reprezintă raportul dintre valoarea activului net al fondului și numărul total de unități ale fondului. Valoarea activului personal al participantului se calculează înmulțind numărul de unități de fond cu valoarea unității de fond la o dată anume.

Nu există această posibilitate. Rămâi participant în sistem pentru întreaga perioadă pentru care datorezi o contribuție de asigurări sociale la sistemul public de pensii.

Acest lucru se poate întâmpla doar în cazul în care contribuțiile tale către bugetul asigurărilor sociale de stat sunt temporar suspendate (dacă, de exemplu, nu lucrezi o perioadă de timp).
În acest caz vor fi suspendate automat și contribuțiile către fondul de pensii private obligatorii.

Nu se poate. O persoană poate fi participant la un singur fond de pensii administrat privat.

Dacă ești pensionat în urma unei invalidități de gradul 1, 2 sau 3, răspunsul este da, poți primii banii din pilonul II. Trebuie doar să te asiguri că îndeplinești toate condițiile și trimiți toate documentele solicitate de Carpathia Pensii, în forma solicitată. 

Poți afla mai multe detalii sunând la 0264.302.202.

Ne pare rău pentru pierderea suferită, condoleanțe!

În acest caz sunt câteva aspecte de menționat:

  • Drepturile cuvenite trebuie revendicate de moștenitorii legali. Trebuie să ai grijă să incluzi la masa succesorală activul personal net aferent contului de pensie deținut de defunct pentru ca acesta să fie împărțit între moștenitori, conform cotelor părți cuvenite. Plata sumelor se face în baza unei cereri și a unor documente, conform rezultatului succesiunii.
  • Ține cont că în Pilon II există următoarele posibilități:

– dacă tu, ca moștenitor, ești participant la un fond de pensii pilon II, poți primi banii cuveniți din moștenire în contul de pensie la fondul la care ești participant la pilonul II. Astfel pensia ta pilon II se va mări cu moștenirea cuvenită și o vei încasa la vârsta pensionării. Este decizia ta!

– dacă tu, ca moștenitor, decizi că vrei banii moșteniți să îi cheltui cum consideri, atunci îi vei primi în contul tău bancar, printr-o plată unică sau eșalonată, eșalonarea făcându-se în tranșe lunare cu o valoare de minimum 500 lei, pe o perioadă de maximum 5 ani. Nu uita că sumele sunt considerate venituri din pensie și sunt supuse impozitării conform Codului Fiscal.

Documentele de care ai nevoie pentru a solicita sumele acumulate în cazul decesului deținătorului contului de Pilon II le găsești în secțiunea PLATĂ MOȘTENIRE de la pagina Proceduri și formulare.

Ne pare rău pentru pierderea suferită, condoleanțe!

În acest caz sunt câteva aspecte de menționat:

  • Drepturile cuvenite trebuie revendicate. Trebuie să ai grijă să incluzi la masa succesorală activul personal net aferent contului de pensie deținut de defunct pentru ca acesta să fie împărțit între moștenitori, conform cotelor părți cuvenite. Plata sumelor se face în baza unor documente, conform rezultatului succesiunii.
  • Poți primi banii în contul tău bancar, printr-o plată unică sau eșalonată, în tranșe lunare cu o valoare de minimum 500 lei, pe o perioadă de maximum 5 ani. Nu uita că sumele sunt considerate venituri din pensie și sunt supuse impozitării conform Codului Fiscal.

Documentele de care ai nevoie pentru a solicita sumele acumulate în cazul decesului deținătorului contului de pensie pilon III le găsești în secțiunea PLATĂ MOȘTENIRE de la pagina Proceduri și formulare.