Carpathia Pensii

Raportul auditorului independent aferent situațiilor financiare la 31.12.2017